Về thanh toán, Quý khách có thể thanh toán bằng các cách sau:
1- Đặt đơn hàng trên Web, chọn đơn vị vận chuyển và chọn hình thức thanh toán trả trước bằng ví điện tử hoặc hình thức nhận hàng rồi mới thanh toán.


2- Chuyển khoản trước: Khách hàng có thể chọn chuyển khoản trước vào tài khoản của TrustBuy theo thông tin sau:

- Số tài khoản: 129678

- Chủ tài khoản: Công ty TNHH Tin Tưởng Việt Nam

- Ngân Hàng: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu, CN Võ Thành Trang, TP.HCM.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0778 555 369 - 035 375 6388
x