1- Phạm vi áp dụng:

Toàn bộ lãnh thổ đất nước Việt Nam

2- Thời gian giao hàng:

- Sản phẩm sẽ được bộ phận kho của TrustBuy đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển trong ngày kể từ khi khách đặt hàng thành công.

- Kho hàng TrustBuy ở TP. Hồ Chí Minh, thời gian giao hàng phụ thuộc vào khoảng cách vị trí quý khách ở xa hay gần và phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển giao hàng.

3- Sản phẩm được đồng kiểm:

Quý khách có thể đồng kiểm sản phẩm bằng cách khui thùng carton đóng gói sản phẩm để kiểm tra ngoại quan bên ngoài, không được khui hộp đựng sản phẩm hay test thử sản phẩm.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0778 555 369 - 035 375 6388
x